From Round Lemur, 4 Months ago, written in C.
Embed
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4.  
 5. int faktorijel(int n) {
 6.  
 7. int i=0;
 8. int faktorijel=1;
 9. for(i=2; i<=n; i++) {
 10.     faktorijel*=i;
 11.  
 12.  
 13. }
 14. return faktorijel;
 15.  
 16. }
 17.  
 18. int main()
 19. {
 20.     // chx - hiperbolni kosinus
 21.  
 22.  
 23.     double epsilon;
 24.     double suma=0, suma1=0, broj=0, x;
 25.     int k=0;
 26.  
 27.  
 28.  
 29.     printf("Unesite tacnost: ");
 30.     scanf("%lf", &epsilon);
 31.  
 32.     do {
 33.             printf("Unesite x: \n");
 34.         scanf("%lf", &broj);
 35.  
 36.         if(!(broj<4 && broj>-4)) {
 37.             printf("x mora biti u opsegu od -4 do 4.\n");
 38.         }
 39.  
 40.         else {
 41.             x=broj;
 42.  
 43.         }
 44.  
 45.  
 46.     } while (!(broj<4 && broj>-4));
 47.  
 48.  
 49.     // prirastaj sume, recimo neko delta x, se racuna kao suma(k+1) - suma(k),
 50.     // pri cemu k ide od 0 do beskonacnosti
 51.     // // razlika sukcesivnih(uzastopnih) vrijednossti sume je
 52.     //relativna vrijednost(greska) u merenju je
 53.     //jednaka kolicniku apsolutne greske i vrijednosti, u konkretnom
 54.     // slucaju suma(k+1)
 55.     //ODNOSNO, razlika sukcesivnih vrijednosti je u stvarnosti relativna greska(vrijednost)
 56.  
 57.     while(1) {
 58.  
 59.         suma+=  (pow(x,2*k))/faktorijel(2*k);
 60.  
 61.         suma1+=(pow(x,2*(k+1)))/faktorijel(2*(k+1));
 62.  
 63.  
 64.         if((abs(suma1-suma)/suma) <epsilon)
 65.             break;
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.         k++;
 71.     }
 72.  
 73.         printf("\nSuma je %lf, a suma1 je %lf", suma, suma1);
 74.  
 75.  
 76.  
 77.     return 0;
 78. }
 79.