From Ungracious Peafowl, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
 1.         dla każdego punktu
 2.                 przeszukaj w głąb 5 razy przy założeniu, że punkty które są już częsciami 3 figur nie mogą być odwiedzone
 3.                 jeśli punkt końcowy jest tym samym co początkowy
 4.                         cofaj się po flagach że odwiedzone i zapisuj punkty w tablicy pięciokątów
 5.                         sprawdź czy nie znalazłeś już takiej figury; jeśli nie znalazłeś:
 6.                                 każdemu punktowi który jest częścią figury zwiększ flagę bycia częścią figury o 1
 7.                         jeśli znalazłeś:
 8.                                 usuń całą listę pięciokąta
 9.                 jeśli nie
 10.                         zrób jeszcze jedno przeszukiwanie wgłąb
 11.                         jeśli punkt końcowy jest tym samym co początkowy
 12.                                 cofaj się po flagach że odwiedzone i zapisuj punkty w tablicy sześciokątów
 13.                                         sprawdź czy nie znalazłeś już takiej figury; jeśli nie znalazłeś :
 14.                                                 każdemu punktowi który jest częścią figury zwiększ flagę bycia częścią figury o 1
 15.                                         jeśli znalazłeś :
 16.                                                 usuń całą listę sześciokąta
 17.                         jeśli nie:
 18.                                 wróć się i próbuj jeszcze raz