From Admin, 9 Months ago, written in JavaScript.
Embed
 1. <template>
 2.   <b-container fluid>
 3.     <b-form id="needs-validation" @submit.prevent="validateBeforeSubmit">
 4.     <b-row>
 5.       <b-col cols="12" md="6" order="1" class="pt-5 mt-4">
 6.         <Logoheader></Logoheader>
 7.         <b-row>
 8.           <b-col>
 9.             <h2 class="text-left mt-4 pl-lg-3 pr-lg-3 ml-lg-3 mr-lg-3">
 10.               <span class="red">Formularz rejestracyjny</span>
 11.             </h2>
 12.           </b-col>
 13.         </b-row>
 14.         <b-row>
 15.           <b-col>
 16.             <div class="text-left mt-4 mb-5 pl-lg-3 pr-lg-3 ml-lg-3 mr-lg-3">
 17.               <h5>
 18.                 Przed przystąpieniem do akcji prosimy o&nbsp;zapoznanie się z&nbsp;<router-link :to="{ name: 'Regulations' }"><span class="red">warunkami uczestnictwa.</span></router-link>
 19.               </h5>
 20.               <p>
 21.                 Uwaga! Prosimy o zadeklarowanie godzin bezpłatnych przyjęć pacjentów w ramach akcji "Polscy okuliści kontra jaskry".
 22.               </p>
 23.             </div>
 24.           </b-col>
 25.         </b-row>
 26.         <!-- Declarant's section -->
 27.        <b-jumbotron bg-variant="white" border-variant="grey" class="mx-0 mx-lg-4">
 28.            <b-row>
 29.              <b-col sm="12">
 30.                <p><i class="zmdi zmdi-account"></i> Dane osoby zgłaszającej</p>
 31.              </b-col>
 32.            </b-row>
 33.  
 34.           <b-row class="my-1">
 35.              <b-col sm="2">
 36.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="declarant.first_name">Imię*</label>
 37.              </b-col>
 38.              <b-col sm="10">
 39.                <b-form-input v-model="declarant.first_name"
 40.                id="declarant.first_name"
 41.                type="text"
 42.                name="declarant.first_name"
 43.                v-validate="'required'"
 44.                data-vv-as="imię"
 45.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('declarant.first_name') }" placeholder=""></b-form-input>
 46.                <i v-show="errors.has('declarant.first_name')" class="fa fa-warning"></i>
 47.                <span v-show="errors.has('declarant.first_name')" class="help is-danger red">{{ errors.first('declarant.first_name') }}</span>
 48.              </b-col>
 49.            </b-row>
 50.  
 51.            <b-row class="my-1">
 52.              <b-col sm="2">
 53.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="declarant.last_name">Nazwisko*</label>
 54.              </b-col>
 55.              <b-col sm="10">
 56.                <b-form-input v-model="declarant.last_name"
 57.                id="declarant.last_name"
 58.                type="text"
 59.                name="declarant.last_name"
 60.                v-validate="'required'"
 61.                data-vv-as="nazwisko"
 62.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('declarant.last_name') }" placeholder=""></b-form-input>
 63.                <i v-show="errors.has('declarant.last_name')" class="fa fa-warning"></i>
 64.                <span v-show="errors.has('declarant.last_name')" class="help is-danger red">{{ errors.first('declarant.last_name') }}</span>
 65.              </b-col>
 66.            </b-row>
 67.  
 68.            <b-row class="my-1">
 69.              <b-col sm="2">
 70.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="declarant.phone">Telefon*</label>
 71.              </b-col>
 72.              <b-col sm="10">
 73.                <masked-input mask="111-111-111"
 74.                v-model="declarant.phone"
 75.                id="declarant.phone"
 76.                type="text"
 77.                name="declarant.phone"
 78.                v-validate="'required'"
 79.                data-vv-as="telefon"
 80.                :class="{'form-control input': true, 'is-danger': errors.has('declarant.phone') }" placeholder="" />
 81.  
 82.                <i v-show="errors.has('declarant.phone')" class="fa fa-warning"></i>
 83.                <span v-show="errors.has('declarant.phone')" class="help is-danger red">{{ errors.first('declarant.phone') }}</span>
 84.              </b-col>
 85.            </b-row>
 86.  
 87.            <b-row class="my-1">
 88.              <b-col sm="2">
 89.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="declarant.email">Email*</label>
 90.              </b-col>
 91.              <b-col sm="10">
 92.                <b-form-input v-model="declarant.email"
 93.                id="declarant.email"
 94.                type="text"
 95.                name="declarant.email"
 96.                v-validate="'required|email'"
 97.                data-vv-as="email"
 98.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('declarant.email') }" placeholder=""></b-form-input>
 99.                <i v-show="errors.has('declarant.email')" class="fa fa-warning"></i>
 100.                <span v-show="errors.has('declarant.email')" class="help is-danger red">{{ errors.first('declarant.email') }}</span>
 101.              </b-col>
 102.            </b-row>
 103.  
 104.            <!-- End Declarant's section -->
 105.  
 106.             <!-- Place's section -->
 107.            <b-row class="my-1">
 108.              <b-col sm="12">
 109.                <p><i class="zmdi zmdi-home"></i> Dane placówki</p>
 110.              </b-col>
 111.            </b-row>
 112.            <b-row class="my-1">
 113.              <b-col sm="2">
 114.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.name">Nazwa placówki*</label>
 115.              </b-col>
 116.              <b-col sm="10">
 117.                <b-form-input v-model="institution.name" id="institution.name" type="text" name="institution.name"
 118.                v-validate="'required'"
 119.                data-vv-as="nazwa instytucji"
 120.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('institution.name') }" placeholder=""></b-form-input>
 121.                <i v-show="errors.has('institution.name')" class="fa fa-warning"></i>
 122.                <span v-show="errors.has('institution.name')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.name') }}</span>
 123.              </b-col>
 124.            </b-row>
 125.  
 126.            <b-row class="my-1">
 127.              <b-col sm="2">
 128.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.post_code">Kod pocztowy*</label>
 129.              </b-col>
 130.              <b-col sm="10">
 131.                <masked-input mask="11-111" v-model="institution.post_code" id="institution.post_code" type="text" name="institution.post_code"
 132.                v-validate="'required'"
 133.                data-vv-as="kod pocztowy"
 134.                :class="{'form-control input': true, 'is-danger': errors.has('institution.post_code') }" placeholder="" />
 135.                <i v-show="errors.has('institution.post_code')" class="fa fa-warning"></i>
 136.                <span v-show="errors.has('institution.post_code')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.post_code') }}</span>
 137.              </b-col>
 138.            </b-row>
 139.  
 140.             <b-row class="my-1">
 141.              <b-col sm="2">
 142.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.city">Miasto*</label>
 143.              </b-col>
 144.              <b-col sm="10">
 145.                <b-form-input v-model="institution.city" id="institution.city" type="text" name="institution.city"
 146.                v-validate="'required'"
 147.                data-vv-as="miasto"
 148.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('institution.city') }" placeholder=""></b-form-input>
 149.                <i v-show="errors.has('institution.city')" class="fa fa-warning"></i>
 150.                <span v-show="errors.has('institution.city')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.city') }}</span>
 151.              </b-col>
 152.            </b-row>
 153.  
 154.            <b-row class="my-1">
 155.              <b-col sm="2">
 156.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.state">Województwo*</label>
 157.              </b-col>
 158.              <b-col sm="10">
 159.                <b-form-select v-model="institution.state" :options="options" id="institution.state" type="text"
 160.                name="institution.state"
 161.                v-validate
 162.                data-vv-rules="required"
 163.                data-vv-as="województwo"
 164.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('institution.state') }"
 165.                placeholder=""></b-form-select>
 166.                <i v-show="errors.has('institution.state')" class="fa fa-warning"></i>
 167.                <span v-show="errors.has('institution.state')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.state') }}</span>
 168.              </b-col>
 169.            </b-row>
 170.  
 171.             <b-row class="my-1">
 172.              <b-col sm="2">
 173.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.address">Ulica numer*</label>
 174.              </b-col>
 175.              <b-col sm="10">
 176.                <b-form-input v-model="institution.address" id="institution.address" type="text" name="institution.address"
 177.                v-validate="'required'"
 178.                data-vv-as="ulica, numer"
 179.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('institution.address') }" placeholder=""></b-form-input>
 180.                <i v-show="errors.has('institution.address')" class="fa fa-warning"></i>
 181.                <span v-show="errors.has('institution.address')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.address') }}</span>
 182.              </b-col>
 183.            </b-row>
 184.  
 185.             <b-row class="my-1">
 186.              <b-col sm="2">
 187.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.institution_phone">Telefon placówki*</label>
 188.              </b-col>
 189.              <b-col sm="10">
 190.                <masked-input mask="111-111-111" v-model="institution.institution_phone" id="institution.institution_phone" type="text" name="institution.institution_phone"
 191.                v-validate="'required'"
 192.                data-vv-as="telefon placówki"
 193.                :class="{'form-control input': true, 'is-danger': errors.has('institution.institution_phone') }" placeholder="" />
 194.                <i v-show="errors.has('institution.institution_phone')" class="fa fa-warning"></i>
 195.                <span v-show="errors.has('institution.institution_phone')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.institution_phone') }}</span>
 196.              </b-col>
 197.            </b-row>
 198.  
 199.             <b-row class="my-1" v-for="(phone, index) in phones" :key="index">
 200.              <b-col sm="2">
 201.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="phone.number">Dodatkowy telefon</label>
 202.              </b-col>
 203.              <b-col sm="8">
 204.                <masked-input mask="111-111-111" v-model="phone.number" :id="index" type="text" name="phone.number"
 205.                v-validate="''"
 206.                data-vv-as="dodatkowy telefon"
 207.                :class="{'form-control input': true, 'is-danger': errors.has('phone.number') }" placeholder="" />
 208.                <i v-show="errors.has('phone.number')" class="fa fa-warning"></i>
 209.                <span v-show="errors.has('phone.number')" class="help is-danger red">{{ errors.first('phone.number') }}</span>
 210.              </b-col>
 211.              <b-col sm="2">
 212.                <button @click="deleteRow(index)" class="btn btn-danger">Usuń</button>
 213.              </b-col>
 214.            </b-row>
 215.  
 216.            <b-row class="my-1">
 217.              <b-col sm="12">
 218.                <button @click="addRow" class="btn btn-dark btn-block">Dodaj telefon</button>
 219.              </b-col>
 220.            </b-row>
 221.  
 222.            <b-row class="my-1">
 223.              <b-col sm="2">
 224.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="institution.patients_number">Deklarowana liczba&nbsp;pacjentów*</label>
 225.              </b-col>
 226.              <b-col sm="10">
 227.                <b-form-input v-model="institution.patients_number" id="institution.patients_number" type="text" name="institution.patients_number"
 228.                v-validate="'required|numeric'"
 229.                data-vv-as="deklarowana liczba pacjentów"
 230.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('institution.patients_number') }" placeholder=""></b-form-input>
 231.                <i v-show="errors.has('institution.patients_number')" class="fa fa-warning"></i>
 232.                <span v-show="errors.has('institution.patients_number')" class="help is-danger red">{{ errors.first('institution.patients_number') }}</span>
 233.              </b-col>
 234.            </b-row>
 235.  
 236.            <b-row class="pt-2">
 237.              <b-col sm="12">
 238.                <p class="f-12">*pola wymagane</p>
 239.              </b-col>
 240.            </b-row>
 241.            <!-- End Place's section -->
 242.         </b-jumbotron>
 243.       </b-col>
 244.       <b-col cols="12" md="6" order="2" class="bg pt-5 mt-4">
 245.         <!-- Avalibility's section -->
 246.        <b-jumbotron class="mx-0 mx-lg-5" bg-variant="white" border-variant="grey">
 247.          <b-row>
 248.            <b-col sm="12">
 249.              <p><i class="zmdi zmdi-time"></i> Godziny bezpłatnych przyjęć pacjentów w ramach akcji "Polscy okuliści kontra jaskry"</p>
 250.              <hr>
 251.            </b-col>
 252.          </b-row>
 253.          <b-row class="my-1">
 254.            <b-col sm="2" class="d-none d-md-inline"></b-col>
 255.            <b-col sm="4" class="d-none d-md-inline">
 256.              <h6 class="f-13 font-weight-bold">Od</h6>
 257.            </b-col>
 258.            <b-col sm="4" class="d-none d-md-inline">
 259.              <h6 class="f-13 font-weight-bold">Do</h6>
 260.            </b-col>
 261.          </b-row>
 262.          <b-row class="my-1" v-for="period in availibility" :key="period.date">
 263.            <b-col sm="2">
 264.              <label class="f-12 font-weight-bold" :for="period.for">{{period.day}}</label>
 265.            </b-col>
 266.            <b-col sm="4">
 267.              <b-form-input v-model="period.start_at" :id="period.id_start_at" type="time"></b-form-input>
 268.            </b-col>
 269.            <b-col sm="4">
 270.              <b-form-input v-model="period.finish_at" :id="period.id_finish_at" type="time"></b-form-input>
 271.            </b-col>
 272.          </b-row>
 273.          <b-row>
 274.            <b-col sm="12">
 275.              <hr>
 276.            </b-col>
 277.          </b-row>
 278.          <b-row class="my-1">
 279.              <b-col sm="2">
 280.                <label class="f-12 font-weight-bold" for="declarant.comment">Uwagi</label>
 281.              </b-col>
 282.              <b-col sm="10">
 283.                <b-form-input v-model="declarant.comment"
 284.                id="declarant.comment"
 285.                type="text"
 286.                name="declarant.comment"
 287.                v-validate="''"
 288.                data-vv-as="komentarz"
 289.                :class="{'input': true, 'is-danger': errors.has('declarant.comment') }" placeholder=""></b-form-input>
 290.                <i v-show="errors.has('declarant.comment')" class="fa fa-warning"></i>
 291.                <span v-show="errors.has('declarant.comment')" class="help is-danger red">{{ errors.first('declarant.comment') }}</span>
 292.              </b-col>
 293.            </b-row>
 294.             <b-row class="my-1">
 295.               <b-col sm="2">
 296.                 <input
 297.                    id="declarant.accepted"
 298.                    v-model="declarant.accepted"
 299.                    value="accepted"
 300.                    v-validate
 301.                    data-vv-rules="required"
 302.                    data-vv-as="akceptacja"
 303.                    type='checkbox'
 304.                    name="declarant.accepted">
 305.               </b-col>
 306.              <b-col sm="10">
 307.                <span class="f-11 font-weight-bold">Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w&nbsp;formularzu zgłoszeniowym przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne z&nbsp;siedzibą w&nbsp;Warszawie przy ul. Lindleya&nbsp;4 dla potrzeb niezbędnych do organizacji akcji "Polscy okuliści kontra jaskra", zgodnie z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 29&nbsp;sierpnia 1997&nbsp;roku o&nbsp;ochronie danych osobowych (Dz.&nbsp;U. z&nbsp;2002&nbsp;r. Nr&nbsp;101, poz. 926 ze&nbsp;zm.).</span>
 308.                <p>
 309.                  <span class="help red is-danger" v-show="errors.has('declarant.accepted')">{{ errors.first('declarant.accepted') }}</span>
 310.                </p>
 311.              </b-col>
 312.            </b-row>
 313.        </b-jumbotron>
 314.        <!-- End Avalibility's section -->
 315.         <b-row class="mt-4 mx-4 mx-xs-4">
 316.           <b-col cols="12">
 317.             <b-button :disabled="isDisabled" type="submit" class="btn btn-black white btn-round-lg btn-lg">
 318.               <span v-show="!isDisabled">ZAREJESTRUJ PLACÓWKĘ</span>
 319.               <span v-show="isDisabled">REJESTRUJĘ <i class="zmdi zmdi-spinner"></i></span>
 320.             </b-button>
 321.           </b-col>
 322.         </b-row>
 323.         <b-row align-v="center" class="pt-4 mx-4 mx-xs-5">
 324.           <b-col cols="12" md="12" lg="1" class="mr-5">
 325.             <img src="../assets/img/printer.png" alt="Wydrukuj potwierdzenie" width="78">
 326.           </b-col>
 327.           <b-col cols="12" md="12" lg="6" class="text-left">
 328.             <h6 class="white pt-2">WYDRUKUJ FORMULARZ, KTÓRY PRZESŁALIŚMY NA&nbsp;ADRES MAILOWY PODANY PODCZAS REJESTRACJI.</h6>
 329.           </b-col>
 330.         </b-row>
 331.           <b-col cols="12" md="12" lg="3" class="pt-4 text-left pl-4">
 332.             <b-img align-v="center" blank width="15" height="15" class="arrows-grey rotate90" style="margin-left: 35px;"/>
 333.           </b-col>
 334.         <b-row align-v="center" class="pb-2 pt-4 mx-4 mx-xs-5">
 335.           <b-col cols="12" md="12" lg="1" class="mr-5">
 336.             <img src="../assets/img/sendMail.png" alt="Wyślij potwierdzenie mailem" width="78">
 337.           </b-col>
 338.           <b-col cols="12" md="12" lg="8" class="text-left">
 339.             <h6 class="white pt-2">ODEŚLIJ SKAN DOKUMENTU OPATRZONY PIECZĄTKĄ GABINETU NA&nbsp;ADRES.</h6>
 340.             <a href="mailto:tydzienjaskry@pto.com.pl" target="_blank">
 341.               <h4 class="white">tydzienjaskry@pto.com.pl</h4>
 342.             </a>
 343.           </b-col>
 344.         </b-row>
 345.       </b-col>
 346.     </b-row>
 347.     </b-form>
 348.   </b-container>
 349. </template>
 350.  
 351. <script>
 352. import MaskedInput from 'vue-masked-input'
 353. import Logoheader from './partials/Logoheader'
 354. export default {
 355.   computed: {
 356.     nameState () {
 357.       return this.declarant.length > 2 ? true : false
 358.     }
 359.   },
 360.   data () {
 361.     return {
 362.       isDisabled: false,
 363.       monday: '',
 364.       tuesday: '',
 365.       wednesday: '',
 366.       thursday: '',
 367.       friday: '',
 368.       saturday: '',
 369.       sunday: '',
 370.       dates: [],
 371.       phones: [],
 372.  
 373.       declarant: [
 374.         { id: 'first_name', model: 'first_name', type: 'text', name: 'first_name' },
 375.         { id: 'last_name', model: 'last_name', type: 'text', name: 'last_name' },
 376.         { id: 'phone', model: 'phone', type: 'text', name: 'phone' },
 377.         { id: 'email', model: 'email', type: 'text', name: 'email' },
 378.         { id: 'comment', model: 'comment', type: 'text', name: 'comment' }
 379.       ],
 380.       institution: [
 381.         { label: 'Nazwa placówki*', for: 'name', id: 'name', model: 'name', type: 'text' },
 382.         { label: 'Kod pocztowy*', for: 'post_code', id: 'post_code', model: 'post_code', type: 'text' },
 383.         { label: 'Miasto*', for: 'city', id: 'city', model: 'city', type: 'text', placeholder: ''},
 384.         { label: 'Województwo*', for: 'state', id: 'state', model: 'selected', type: 'text', placeholder: ''},
 385.         { label: 'Ulica, numer*', for: 'address', id: 'address', model: 'address', type: 'text', placeholder: '' },
 386.         { label: 'Telefon do placówki*', for: 'institution_phone', id: 'institution_phone', model: 'institution_phone', type: 'text' },
 387.         { label: 'Deklarowana liczba pacjentów*', for: 'patients_number', id: 'patients_number', model: 'patients_number', type: 'text' },
 388.       ],
 389.       options: [
 390.         { value: null, text: 'Wybierz województwo' },
 391.         { value: 'dolnośląskie', text: 'dolnośląskie' },
 392.         { value: 'kujawsko-pomorskie', text: 'kujawsko-pomorskie' },
 393.         { value: 'lubelskie', text: 'lubelskie' },
 394.         { value: 'lubuskie', text: 'lubuskie' },
 395.         { value: 'łódzkie', text: 'łódzkie' },
 396.         { value: 'małopolskie', text: 'małopolskie' },
 397.         { value: 'mazowieckie', text: 'mazowieckie' },
 398.         { value: 'opolskie', text: 'opolskie' },
 399.         { value: 'podkarpackie', text: 'podkarpackie' },
 400.         { value: 'podlaskie', text: 'podlaskie' },
 401.         { value: 'pomorskie', text: 'pomorskie' },
 402.         { value: 'śląskie', text: 'śląskie' },
 403.         { value: 'świętokrzyskie', text: 'świętokrzyskie' },
 404.         { value: 'warmińsko-mazurskie', text: 'warmińsko-mazurskie' },
 405.         { value: 'wielkopolskie', text: 'wielkopolskie' },
 406.         { value: 'zachodniopomorskie', text: 'zachodniopomorskie' }
 407.       ],
 408.       availibility: {
 409.         'day1': {
 410.           day: "Niedziela",
 411.           date: "2018-03-12",
 412.           id_start_at: "start_day1",
 413.           id_finish_at: "finish_day1",
 414.           start_at: "",
 415.           finish_at: "",
 416.           model: "day1"
 417.         },
 418.         'day2': {
 419.           day: "Poniedziałek",
 420.           date: "2018-03-13",
 421.           id_start_at: "start_day2",
 422.           id_finish_at: "finish_day2",
 423.           start_at: "",
 424.           finish_at: "",
 425.           model: "day2"
 426.         },
 427.         'day3': {
 428.           day: "Wtorek",
 429.           date: "2018-03-14",
 430.           id_start_at: "start_day3",
 431.           id_finish_at: "finish_day3",
 432.           start_at: "",
 433.           finish_at: "",
 434.           model: "day3"
 435.         },
 436.         'day4': {
 437.           day: "Środa",
 438.           date: "2018-03-15",
 439.           id_start_at: "start_day4",
 440.           id_finish_at: "finish_day4",
 441.           start_at: "",
 442.           finish_at: "",
 443.           model: "day4"
 444.         },
 445.         'day5': {
 446.           day: "Czwartek",
 447.           date: "2018-03-16",
 448.           id_start_at: "start_day5",
 449.           id_finish_at: "finish_day5",
 450.           start_at: "",
 451.           finish_at: "",
 452.           model: "day5"
 453.         },
 454.         'day6': {
 455.           day: "Piątek",
 456.           date: "2018-03-17",
 457.           id_start_at: "start_day6",
 458.           id_finish_at: "finish_day6",
 459.           start_at: "",
 460.           finish_at: "",
 461.           model: "day6"
 462.         },
 463.         'day7': {
 464.           day: "Sobota",
 465.           date: "2018-03-18",
 466.           id_start_at: "start_day7",
 467.           id_finish_at: "finish_day7",
 468.           start_at: "",
 469.           finish_at: "",
 470.           model: "day7"
 471.         }
 472.       }
 473.     }
 474.   },
 475.   components: {
 476.     Logoheader,
 477.     MaskedInput
 478.   },
 479.   mounted() {
 480.     // this.fillDefaultForm()
 481.     this.fetchDate()
 482.   },
 483.   methods: {
 484.     addRow() {
 485.       this.phones.push({
 486.         number: ''
 487.       })
 488.     },
 489.     deleteRow(index) {
 490.       this.phones.splice(index,1)
 491.     },
 492.     fetchDate () {
 493.       this.axios({
 494.         method: 'GET',
 495.         url: `${process.env.APP_URL}/api/sendDate`
 496.       })
 497.       .then(result => {
 498.         this.monday = result.data.monday
 499.         this.tuesday = result.data.tuesday
 500.         this.wednesday = result.data.wednesday
 501.         this.thursday = result.data.thursday
 502.         this.friday = result.data.friday
 503.         this.saturday = result.data.saturday
 504.         this.sunday = result.data.sunday
 505.       })
 506.     },
 507.     showErrors (error) {
 508.       this.$toasted.error(error, {
 509.         theme: "primary",
 510.         position: "bottom-right",
 511.         duration : 5000
 512.       })
 513.     },
 514.     scrollTop () {
 515.       this.$(window).scrollTop(0)
 516.     },
 517.     fillDefaultForm() {
 518.       this.declarant.first_name = 'Julia'
 519.       this.declarant.last_name = 'Jackowska'
 520.       this.declarant.phone = '608456798'
 521.       this.declarant.email = 'michal1311b@gmail.com'
 522.  
 523.       this.institution.name = 'Instytucja 1'
 524.       this.institution.post_code = '90-200'
 525.       this.institution.city = 'Zduńska Wola'
 526.       this.institution.institution_phone = '608456798'
 527.       this.institution.address = 'Zduńska 90/100'
 528.       this.institution.patients_number = '200'
 529.     },
 530.     clearForm() {
 531.       this.declarant.first_name = ''
 532.       this.declarant.last_name = ''
 533.       this.declarant.phone = ''
 534.       this.declarant.email = ''
 535.       this.declarant.comment = ''
 536.  
 537.       this.institution.name = ''
 538.       this.institution.post_code = ''
 539.       this.institution.city = ''
 540.       this.institution.institution_phone = ''
 541.       this.institution.address = ''
 542.       this.institution.patients_number = ''
 543.  
 544.       Object.keys(this.availibility).map((key)=> {
 545.         this.availibility[key].start_at = '',
 546.         this.availibility[key].finish_at =''
 547.       });
 548.  
 549.       this.$validator.pause()
 550.         this.$nextTick(() => {
 551.           this.$validator.errors.clear()
 552.           this.$validator.fields.items.forEach(field => field.reset())
 553.           this.$validator.fields.items.forEach(field => this.errors.remove(field))
 554.           this.$validator.resume()
 555.       })
 556.     },
 557.     validateBeforeSubmit() {
 558.       this.$validator.validateAll().then((result) => {
 559.         if (result) {
 560.           this.submitForm()
 561.         }
 562.       })
 563.     },
 564.     submitForm() {
 565.       this.isDisabled = true;
 566.       const data = {
 567.           "declarant" :
 568.           {
 569.             "first_name": this.declarant.first_name,
 570.             "last_name": this.declarant.last_name,
 571.             "email": this.declarant.email,
 572.             "phone": this.declarant.phone,
 573.             "comment": this.declarant.comment,
 574.             "accepted": this.declarant.accepted
 575.           },
 576.           "institution":
 577.           {
 578.             "name": this.institution.name,
 579.             "address": this.institution.address,
 580.             "city": this.institution.city,
 581.             "state": this.institution.state,
 582.             "post_code": this.institution.post_code,
 583.             "phone": this.institution.institution_phone,
 584.             "patients_number": this.institution.patients_number
 585.           },
 586.           "availabilities":
 587.           [
 588.             {
 589.               "date": this.sunday,
 590.               "start_at": this.availibility.day1.start_at,
 591.               "end_at": this.availibility.day1.finish_at
 592.             },
 593.             {
 594.               "date": this.monday,
 595.               "start_at": this.availibility.day2.start_at,
 596.               "end_at": this.availibility.day2.finish_at
 597.             },
 598.             {
 599.               "date": this.tuesday,
 600.               "start_at": this.availibility.day3.start_at,
 601.               "end_at": this.availibility.day3.finish_at
 602.             },
 603.             {
 604.               "date": this.wednesday,
 605.               "start_at": this.availibility.day4.start_at,
 606.               "end_at": this.availibility.day4.finish_at
 607.             },
 608.             {
 609.               "date": this.thursday,
 610.               "start_at": this.availibility.day5.start_at,
 611.               "end_at": this.availibility.day5.finish_at
 612.             },
 613.             {
 614.               "date": this.friday,
 615.               "start_at": this.availibility.day6.start_at,
 616.               "end_at": this.availibility.day6.finish_at
 617.             },
 618.             {
 619.               "date": this.saturday,
 620.               "start_at": this.availibility.day7.start_at,
 621.               "end_at": this.availibility.day7.finish_at
 622.             }
 623.           ],
 624.           "phones":
 625.           {
 626.             "number": this.phone.number
 627.           }
 628.         }
 629.       this.axios({
 630.         method: "POST",
 631.         url: `${process.env.APP_URL}/api/registrations`,
 632.         data
 633.       })
 634.       .then((response) => {
 635.         this.isDisabled = false;
 636.  
 637.         this.clearForm()
 638.  
 639.         this.$toasted.success('Dziękujemy za rejestrację placówki. Proszę sprawdzić email.', {
 640.         theme: "primary",
 641.         position: "bottom-right",
 642.         duration : 5000
 643.       })
 644.       }, (response) => {
 645.         this.isDisabled = false;
 646.  
 647.         Object.keys(response.response.data.errors).map((key) => response.response.data.errors[key].map((error) => this.showErrors(error)))
 648.       })
 649.     }
 650.   }
 651. }
 652. </script>
 653.  
 654. <!-- Add "scoped" attribute to limit CSS to this component only -->
 655. <style scoped>
 656. </style>
 657.