From Jesus, 11 Months ago, written in C++.
Embed
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. /*
 7. monety - przekazuje wskaznik na tablice monet
 8. indeks - przekazuje informacje na ktorej monecie ma pracowac funkcja
 9. kwota - kwota pozostala do wypelnienia
 10. poprzednie - informuje jakie monety zostaly wczesniej wypisane;
 11. ile - pole statyczne przechowujace ilosc mozliwosci
 12. g - ilosc monet jaka zmiesci sie w pozostalej do dopelnienia kwocie
 13. waruek else - dopelnia kwote monetami o najnizszej wartosci (indeks 0 w tablicy)
 14. */
 15.  
 16. static int fnk(int* monety, int indeks, int kwota, string poprzednie) {
 17.         static int ile = 0;
 18.         int g = kwota / monety[indeks];
 19.         if (indeks != 0) {
 20.                 for (int i = 0; i <= g; i++) {
 21.                         if (i > 0)
 22.                                 cout << poprzednie;
 23.                         string obecne = "";
 24.                         for (int x = 0; x < i; x++)
 25.                                 obecne += to_string(monety[indeks]) + " ";
 26.                         cout << obecne;
 27.                         fnk(monety, indeks - 1, kwota - monety[indeks] * i, poprzednie + obecne);
 28.                 }
 29.         }
 30.         else {
 31.                 for (int i = 0; i < g; i++)
 32.                         cout << monety[indeks] << " ";
 33.                 cout << endl;
 34.                 ile++;
 35.         }
 36.         return ile;
 37. }
 38.  
 39. int main() {
 40.         // Wartosci bazowe
 41.         int monety[] = { 1, 2, 5 };
 42.         int rozmiar_tab = 3;
 43.         int kwota = 10;
 44.  
 45.         //Naglowek
 46.         cout << "Kwota: " << kwota << "\tMonety: ";
 47.         for (int i = 0; i < rozmiar_tab; i++)
 48.                 cout << monety[i] << ((i == rozmiar_tab - 1) ? " " : ", ");
 49.         cout << endl << endl;
 50.  
 51.         //Wypisanie mozliwosci;
 52.         int ile = fnk(monety, rozmiar_tab - 1, kwota, "");
 53.         cout << "\nIlosc mozliwosci: " << ile << endl;
 54.         system("pause");
 55.         return 0;
 56. }
 57.